Ceramika Dobków 96

Pracownia i galeria
ceramiki
artystycznej i użytkowej.

Zapraszam do zwiedzania pracowni.
Gotowe prace można kupić.

Ceramika szamotowa